Coaching

Coaching

Als hefboom om terug in beweging komen

Senso biedt:

Wil je meer inzicht krijgen in wat je stress geeft of blokkeert in je job, maar ook in wat je drijft, in je talenten, en in je denk- en interactiepatronen? Ben je op zoek naar manieren om je werkgoesting of veerkracht te versterken? Coaching ondersteunt je in je groei en ontwikkeling als professional en als team. Nadruk ligt op de interactie tussen personen en hun context, het bewust maken hiervan en het nemen van zelfverantwoordelijkheid in dit leerproces.

Senso biedt expertise en ondersteuning in preventie en aanpak van stress en burn-out, en in het vergroten van veerkracht en bevlogenheid bij professionals, teams en organisaties.

Hoe eigen ‘veerkracht’ zoveel mogelijk aanboren en versterken?

Hoe ‘keerkracht’ ontwikkelen als je energie drastisch daalt als mens, als team?

Hoe vanuit je veer- en keerkracht komen tot ‘meerkracht’?

Thema’s zoals stress en burn-out zijn zeer actueel.  Stress blijkt één van de grootste redenen te zijn van het toenemend ziekteverzuim of personeelsverloop in organisaties. Het mentaal en emotioneel kapitaal van mensen en organisaties staan onder druk. De uitdagingen van deze eeuw vragen veel tijd, energie en flexibiliteit. Organisaties staan nu des temeer voor de uitdaging hoe zij in deze drukke en complexe tijden veerkracht en flexibiliteit kunnen versterken. Er is een omslag gebeurd van command en control denken naar organiseren vanuit samenwerking, partnerschip en engagement. Op zoek gaan naar een duurzaam beleid en naar existentiële zingeving van mensen in hun job en loopbaan, zijn een essentiëel onderdeel hiervan. Nieuwe situaties aangaan, dagelijks iets nieuws leren en bezig zijn met anderen zijn hierbij van primair belang. Succesvolle en vitale teams zijn gebaseerd op vertrouwen en verbinding.

Senso werkt hiervoor trajectbegeleiding op maat uit.

Enkele getuigenissen:

Krista benoemde de dingen, was direct in haar communicatie. Ze kon ons op een directe, maar respectvolle manier bevragen, rekening houdend met onze grenzen en ons aan het denken zetten.

Ruimte voor wat er leeft, niet perse de agenda volgen. De mogelijkheid om af te wijken van de afgesproken onderwerpen om onze bekommernissen te bespreken. Dit zorgde voor verbondenheid.

De teamcoaching heeft ons zeker geleerd wat er op tafel ligt: al dan niet durven confronteren, het willen werken aan WIJ. We hebben door de sessies mekaar en elkaar posities in het team beter leren kennen. We zijn naar mekaar toegegroeid en willen/kunnen nu nog meer werken aan het wij gevoel.

Medewerkers geven aan via individuele coaching geleerd te hebben om over zichzelf na te denken, aan de slag te gaan met thema’s, zich bewust te worden van een proces, meer inzicht te krijgen in hun functioneren, hun grenzen en beperkingen, … Ze voelden zich op de juiste manier geactiveerd om aan de slag te gaan met hun werkpunt of coachingsvraag. Krista neemt verder voldoende tijd, is to the point, geeft vertrouwen en slaagt er goed in vragen te helpen concretiseren. Ze voelt goed aan wat er nodig is en kent de sector goed.

Krista doet een fantastische job en ze maakt echt het verschil voor mensen: ze is een fantastisch klankbord geweest voor mezelf als leidinggevende en voor mijn team. Ze reikte tools aan die voor mij echt een verschil hebben gemaakt.